Ordningsregler

Välkommen till Cape East Camping, vi hoppas du skall få det trevligt och skönt här.

Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra camparnas trevnad. Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna.

För dig med campingplats
 • Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över Ditt Campingkort. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt etc. 
 • Om Du erhåller ett Tillfälligt Campingkort,behåller receptionen det tills avresedagen. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området. Ibland tas en avgift ut av tillfälliga besökande.
 • Avgifter:Se separat prislista.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.
 • Your own fixed devices by tent or caravan, such as fences and guardrails are not allowed. Ask if you have doubts about what you have the right to do. Ensure that gas and electrical equipment are tested and approved in accordance with applicable regulations.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 • En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn.Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan 23:00 och 07:00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel.På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Använd hundtoaletter.
 • Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.
 • Biltvätt får endast ske på anvisad plats.
 • Avresa.Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 12:00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

Vi skänker 100 kr per rum till de drabbade av kriget i Ukraina

För alla som nu bokar och bor på Cape East under april månad så efterskänker vi 100 kr per rum till Rädda Barnens viktiga arbete.

Krisen i Ukraina blir allt värre och det är den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Just nu är det över 4,3 miljoner människor på flykt från kriget och vi ser det som en självklarhet att hjälpa till där vi kan i rådande läge. Rädda Barnen jobbar med att hjälpa människor både på plats i Ukraina och för att ge ett tryggt mottagande i de länder dit barn och familjer tvingas fly.