Visselblåsare

Cape East är mån om att verksamheten präglas av en hög etisk standard där varje relation är viktig och ska vårdas omsorgsfullt. Vi vill upprätthålla ett öppet klimat och bevara medarbetares, besökare och allmänhetens förtroende genom hög etik och det är därmed viktigt att risker och andra missförhållanden i verksamheten kommer till vår kännedom och kan åtgärdas snarast möjligt. Du har en viktig roll genom att rapportera eventuella missförhållanden inom vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst ger dig möjlighet att informera oss om en misstanke kring ett allvarligt missförhållande inom vår verksamhet. Via formuläret kan du lämna information om du misstänker att något inte är i linje med våra upprättade policys, våra etiska principer, våra värderingar eller annat som allvarligt kan påverka människors liv, hälsa eller vårt företag. 

Vill du lämna en anmälan om missförhållanden fyller du i formuläret nedan och uppger dina kontaktuppgifter. Önskar du vara anonym är det viktigt att du inte anger dina kontaktuppgifter i formuläret. Observera att vi ej har möjlighet att återkoppla ärenden insända av anonyma individer. Önskar du bli uppringd för att lämna ditt ärende muntligen ber vi dig fylla i ett kontaktnummer och i ärendefältet skriva att du önskar bli uppringd. 

Vi skänker 100 kr per rum till de drabbade av kriget i Ukraina

För alla som nu bokar och bor på Cape East under april månad så efterskänker vi 100 kr per rum till Rädda Barnens viktiga arbete.

Krisen i Ukraina blir allt värre och det är den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Just nu är det över 4,3 miljoner människor på flykt från kriget och vi ser det som en självklarhet att hjälpa till där vi kan i rådande läge. Rädda Barnen jobbar med att hjälpa människor både på plats i Ukraina och för att ge ett tryggt mottagande i de länder dit barn och familjer tvingas fly.