#YESCAPEEAST

Vi tycker det är roligt att se våra besökare upptäcka Cape East, ni är våra största ambassadörer och vi vet att ni tar fantastiska bilder. När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda den bilden/videon i våra egna kanaler. Bilderna publiceras främst på vår webbplats för att ge andra kunder en glimt hur det är att besöka Cape East. De kan i vissa fall också publiceras i någon av våra andra kanaler, t.ex. Instagram, Facebook eller i Nyhetsbrev. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden. Om du godkänner att vi publicerar din bild använder du hashtaggen #yescapeeast när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den.

Genom att svara på vår begäran med hashtaggen #yescapeeast, godkänner du följande:

Du ger Cape East, en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/inlägg, nedan kallade ”bilder”, som du har taggat eller svarat med #yescapeeast vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och Cape Easts användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Cape East från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Cape East och alla personer som handlar för Cape East räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: marknad@capeeast.se marknad@capeeast.se

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att dela dina bilder med Cape East, måste du kontakta oss genom att klicka på "i" -ikonen i det nedre vänstra hörnet i din delade bild som publiceras på vår webbplats. Ikonen kommer att länka dig till ett formulär där du kan skicka din begäran om att återkalla ditt samtycke.

Vi skänker 100 kr per rum till de drabbade av kriget i Ukraina

För alla som nu bokar och bor på Cape East under april månad så efterskänker vi 100 kr per rum till Rädda Barnens viktiga arbete.

Krisen i Ukraina blir allt värre och det är den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Just nu är det över 4,3 miljoner människor på flykt från kriget och vi ser det som en självklarhet att hjälpa till där vi kan i rådande läge. Rädda Barnen jobbar med att hjälpa människor både på plats i Ukraina och för att ge ett tryggt mottagande i de länder dit barn och familjer tvingas fly.