Grilla säkert

På campingplatser är risken extra stor för brand i samband med grillning. Främst eftersom man ofta bor tätt inpå varandra, och för att tält och husvagnar brinner lätt. Det är därför viktigt att tänka på att alltid ha brandutrustning till hands. När brandkåren väl dyker upp kan det redan vara försent. Med brandsläckare och brandfilt har man goda möjligheter att ingripa redan i ett tidigt skede av branden.

Brandredskap finns utplacerade vid alla servicehus. Försäkra dig om var närmaste finns.

För att minska risken för att eventuell brand ska sprida sig på en campingplats är det viktigt att man följer de rekommenderade avstånden för campingenheter och tält. Avståndet mellan två tält bör vara tre meter. Mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör avståndet vara minst fyra meter. Tänk också på att alltid grilla minst en meter från husvagnen eller tältet och att alltid ställa grillen på ett underlag som är plant och inte kan börja brinna.

Allmänna säkerhetstips

  • Använd aldrig etanol, metanol, T-sprit eller bensin när du grillar.
  • Var försiktig med engångsgrillar då de lätt orsakar bränder. Ha alltid noggrann uppsikt över engångsgrillar och undvik att ställa dem på gräs, det finns risk för att det börjar brinna i gräset. Ha alltid vatten till hands så att du snabbt kan släcka engångsgrillen och tänk på att aldrig slänga en het engångsgrill i en papperskorg.
  • Ha i åtanke att förtäring av alkohol i samband med grillning ökar både risken för personolyckor och bränder.
  • Om du grillar med gasol så är det viktigt att tänka på att kontrollera tätheten i gasolgrillen och gasolslangar. Om du har elgrill bör du kontrollera så att sladdar och kontakter är hela.
  • Håll uppsikt över små barn så att de inte skadar sig på grillen.
  • Släng grillkol och engånggrillar i anvisade papperskorgar. Finns vid servicehusen runt om på campingområdet.

Vi skänker 100 kr per rum till de drabbade av kriget i Ukraina

För alla som nu bokar och bor på Cape East under april månad så efterskänker vi 100 kr per rum till Rädda Barnens viktiga arbete.

Krisen i Ukraina blir allt värre och det är den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Just nu är det över 4,3 miljoner människor på flykt från kriget och vi ser det som en självklarhet att hjälpa till där vi kan i rådande läge. Rädda Barnen jobbar med att hjälpa människor både på plats i Ukraina och för att ge ett tryggt mottagande i de länder dit barn och familjer tvingas fly.